Palvelut

Myyntikartoitus

Myyntikartoitus on kiinteistössä tai huoneistossa suoritettava kosteuskatselmus, joka suoritetaan silmämääräisesti ja pintakosteuden osoitinta apuna käyttäen. Katselmuksessa tarkastetaan myytävän kohteen kosteat tilat (kph, sauna ja wc) ja lisäksi keittiön tiskialtaan ympäristö. Tarkastuksesta laaditaan raportti havaintojen perusteella.

Kosteuskartoitus

Kosteuskartoituksessa voidaan tutkia koko kiinteistön tai huoneiston rakenteiden kosteutta. Kosteuskartoitus voidaan myös rajata tietylle alueelle esim. kylpyhuone. Kosteuskartoitus voidaan suorittaa ns. kevytkartoituksena, jolloin rakenteiden kosteutta arvioidaan pintakosteuden osoittimen avulla ja tutkitaan rakenteiden kuntoa silmämääräisesti.

Normaalissa kosteuskartoituksessa rakenteisiin porataan mittareikiä ja määritellään rakenteiden kosteus (tai eristetilan kosteus) suhteellisen kosteuden mittalaitteen avulla. Kosteuskartoituksesta laaditaan raportti, missä selvitetään rakenneratkaisut, ja arvioidaan rakenteiden kosteustilannetta saatujen mittausten perusteella.

Vahinkokartoitus

Vahinkokartoitus on kiinteistön omistajan tai vakuutusyhtiön tilaama kosteuskartoitus. Vahinkokartoituksessa määritellään vesivahingon aiheuttaja ja ne toimenpiteet, mitä tulee suorittaa vahingon korjaamiseksi.

Rakenteiden kuivaus

Rakenteiden kuivauksessa joudutaan rakenteista poistamaan kosteuden haihtumista estävät pintamateriaalit. Kuivaus voidaan suorittaa ns. yleiskuivauksena, jolloin rakenteiden pinnoille johdetaan koneellisesti kuivattua ilmaa. Jos kastunut alue on pieni, voidaan kuivaus suorittaa ns. kohdekuivauksena, käyttäen apuna infrapunatekniikkaa. Jokaisen kohteen kuivausmenetelmä määritetään erikseen kohteen rakenteiden ja laajuuden perusteella.

Korjaus- ja tilamuutosrakentaminen

Rakennusaikaisen kosteuden ja lämpötilan hallinnalla voidaan vaikuttaa olennaisesti rakenteiden kuivumiseen. Oikea ilmankosteus ja lämpötila rakennustyömaalla nopeuttavat huomattavasti rakenteiden kuivumista ja lyhentävät rakentamisen aikataulua. Oikealla kosteuden hallinnalla päästään rakenteita pinnoittamaan aikaisemmin ja vältetään turhia riskejä.

Hajunpoisto / desinfiointi

Rakenteiden kuivauksen yhteydessä suoritamme kuivattavan rakenteen desinfioinnin. Desinfiointi varmistaa, ettei kuivattavaan rakenteeseen jää terveydelle haitallisia organismeja, kuten homeita ja niiden itiöitä. Desinfioinnin yhteydessä häviävät yleensä kosteusvaurioihin liittyvät hajuhaitat. Tarvittaessa suoritamme erillisen hajunpoistokäsittelyn.

Erikoispuhdistukset ja graffitien poistot

Erikoispuhdistuksiin kuuluvat niin home- ja mikrobisiivoukset ja puhdistukset, kalmapuhdistukset, eläinten raatojen tai ulosteiden puhdistukset, viemärivahinkojen puhdistukset. Eli kaikki sellaiset työt joihin normaali siivousliike ei suostu menemään tai joissa tarvitaan korkeampaa henkilökohtaista suojautumista.

Rakennusaikaisen kosteuden ja lämpötilan hallinnalla voidaan vaikuttaa olennaisesti rakenteiden kuivumiseen. Oikea ilmankosteus ja lämpötila rakennustyömaalla nopeutta huomattavasti rakenteiden kuivumista ja lyhentävät rakentamisen aikataulua. Oikealla kosteuden hallinnalla päästään rakenteita pinnoittamaan aikaisemmin ja vältetään turhia riskejä.

Ryömintätilan kuivaus

Lue tarkemmin ryömintätilojen kuivauksesta osoitteesta www.ryomintatilakuivaus.fi

Korjaus- ja tilamuutosrakentaminen

Lämpökamerakuvaukset

Vesi- ja palovahinkoihin liittyvät rakennustyöt

Materiaali- ja ilmanäytteiden otto ja tutkinta

Rakennusten energiaselvitykset